عذرخواهی از یه دوست🍑🍑🍑

بگو باشه و قضیه تموم شه :face_with_raised_eyebrow:

3 Likes

برای همین گفتم نیاز به گپ زدن نیست چون میدونستم قضاوت میشم

2 Likes

روی همو ببوسین:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::grin::grin::grin:

3 Likes

من کرونا دارم

2 Likes

حاضرم کرونا بگیرم:roll_eyes::roll_eyes:

2 Likes

زمان می خواد زمان بدیم بهش…
قضاوتشم نکنید
خیلی خیلی ناراحته
:neutral_face::neutral_face::neutral_face:

2 Likes

بابا بگین چی شده دا :neutral_face:

1 Likes

:heart::raised_hand_with_fingers_splayed: فراموشش کن این داستانو عیب نداره

1 Likes

یه بگو مگویی شد توی یه گپ…
من تند رفتم
مهنا ازم دلخوره…
حقم داره ها …
بهش زمان می دم

2 Likes

اسم گپ:nerd_face:

1 Likes

پاک شده عزیزم

2 Likes

ای تف:neutral_face::walking_woman:t3:

1 Likes

:wave::wave::wave::wave::wave:

2 Likes

اخـــی عزیزم:heart_eyes:
کشش ندید کش بدید کش میاد:grin:

2 Likes

:blush::blush::blush::+1:

2 Likes

اوووه حالا نگاش کنا :joy:

2 Likes

ععععع دیگه آشتی کنید . بابا گذشت . همو ببوسید . هلووووو پاشوووو بپوس خواهر دنیا دروزه
بیارم ناپلئونیره

2 Likes

اشتی کردیم :blush::wave:

2 Likes

آفریییین :dancer:

1 Likes

:relieved::relieved::relieved::relieved::wink:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.