عدد بتا در هفته پنج بارداری

سلام عددبتا درهفته پنج بارداری چندبایدباشه؟

سلام عزیزم
۳ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۵۰-۵ mIU/ml

• ۴ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۴۲۶-۵ mIU/ml

• ۵ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml

• ۶ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml

• ۸-۷ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml

• ۱۲-۹ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml

• ۱۶-۱۳ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml

• ۲۴-۱۷ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml

• ۴۰-۲۵ هفته از اولین روز آخرین پریودتون گذشته باشه: ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.