عجیب ترین گپی که تا حالا دیدین چی بوده؟ 😂🤨

از بس بیکارن خوشی زده زیر دلشون :expressionless:

2 Likes

دریا، بغلم کن ک شدم تنها :sweat_smile:
زود دروغش و در اوردین اخرش نزاشتین بفهمیم رامین تصادف کرد خوب شد با نه :joy::joy:

3 Likes

شماها شوهرداری بلد نیستن:joy::joy::joy:برادرشوهرام ازم خوششون میاد بس ک باسیاستم خخ

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::woman_facepalming:t3:

1 Likes

پابوسا داستان ساحل
چی بود مینوشت اونهمه طرفدار هم داشت
میم مودب پور انقد توهمی نبود ک این بود
:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:

1 Likes

چوسان منظورتون نی نی سایته؟:rofl::grimacing::crazy_face:

2 Likes

آره :joy::joy::joy:

1 Likes

یکی ازعجایب گپی بودکه نوشته بودن مرده توبازاربین مردم به زن تجاوزکرده بود
البته چیزیه که توذهنم مونده این بود اسم گپ وبقیش زیادیادم نیس

1 Likes

یاخدا :expressionless:‌حقیقت داره ؟
مگه میشه بین اینهمه آدم

1 Likes

چندنفراصرارکردیم بگو کدوم شهرو کدوم خیابون و اینا :frowning:ولی یادمه چیزی نگفتن

صدردصد دروع میگفته بابا
مگه میشه بین اینهمه آدم تجاوز کنن بهت
بشنو باور نکن

1 Likes

آره بابا :+1:t2: :sparkling_heart:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.