عجیب ترین مکان پوشک عوض کردن

دخترم ۱۴ماهشه وهیچ جا نرفتیم که عجیب باشه:neutral_face::expressionless::neutral_face::expressionless:نهایتش خونه مامانم ومادرشوهرم
لعنت بهت کرونا

4 Likes

لعنت ب کرونا:pensive:

2 Likes

مادرشوهرم تعریف میکنه
میگه جاریم اون اوایل رفته بچه رو روفرش عوض کنه همین بچه رو میشوره میذاره رو فرش ک پوشکش کنه تر میزنه به فرشش
میگه منم فرشمو تازه شسته بودم عصبی شدم:joy:باز ذوباره مجبورشدیم بدیم قالیشویی:joy::joy:
بچه ها غیرقابل پیش بینین دقیقا بعد شستن میبینی میشاشن یا …باید حتما چیزی زیرش پهن کرد

3 Likes

والا بدم میاد روفرش عوض میکنن :sweat:
منک هنوز حامله نیستم تشک تعویضشو خریدم:joy:

2 Likes

خوشحالی مادری ک بچش بعد دوسه روز پی پی کرده وصف ناشدنیه:joy::joy:دیدم میگم

3 Likes

باید ی چیزی زیرش مینداخته:joy::joy::joy:
بیچاره مادرشوهر

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:
عمم میدیدمش وقتی پسرش پی پی میکرد از خوشحالی هوا میپرید
با خودم میگفتم این عقل نداره:joy::joy:

1 Likes

اره واقعا خوبه دعواش نکرده:joy::joy:خیلی حساسه

1 Likes

همینطوریه دیدم منم:joy::joy:

1 Likes

اگه ما بودیم دیگه باید فاتحه خودمون میخوندیم:joy:
برادرشوهرم از خانومش جدا شده دخترش پیش مادرشوهرم اینا هس
یه بار آب کرده بود تو دهنش یکی یه جیز خنده دار گفت آب از دهن بچه ول شد ریخت رو فرشش
بدو بدو سریع تشت و برداشت با آفتابه
تشت گذاشت زیر فرش همون قسمت رو با صد تا صلوات آبکشی کرد:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

به شوهرم گفتم نجس ک نیس چرا اینجوری میکنن گفت مامانمه دیگه:expressionless::expressionless::expressionless:

4 Likes

دقیقا همینطوره بارها شده بلافاصله بعد شستن جیش کرده ولی خب دورش خشک کن بوده یا رو تشک تعویض بوده
من وقتی میشورمش از همونجا با خشک کن میارمش تو اتاق مشکلی پیش نمیاد

3 Likes

آفرین منم دو سه تا خریدم.

2 Likes

مثلا تو سفر تو اتوبوس:mask::grimacing::confounded:

1 Likes

:joy::joy::joy::face_vomiting::face_vomiting::nauseated_face::face_vomiting::nauseated_face:
یه عالمه هم فحش گیرت میاد

1 Likes

اوه چقد حساسه

1 Likes

اره بچه ان دیگ

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.