عاقا این دیوارکوبا قشنگن عایا😐

بعد به نظرتون چند باشه خوبه؟؟

(تصویر به درخواست کاربر پاک شد)

7 Likes

از اولیه خوشم اومد ولی اگه کار دست باشه هر دو قشنگن

2 Likes

خدایی قشنگه:expressionless:
پس چرا به نظر من قشنگ نمیان:weary:ی خانومی اینا رو میکشه بعد نامزد منم خریده:neutral_face:

3 Likes

اولیه واقعاقشنگه نمیدونم چون کار دسته شاید ۱۰۰ اینا باشه

3 Likes

قیمت نمیدونم توسلیقه من نیست ولی اگر ببینم یکی داره میکشه میفروشه میخرم
کلا من از کارای خونگی میخرم شاید مصرف نداشته باشه برام یه جور کمک هست به نظرم

3 Likes

قشنگن که:ok_hand:
برا تو راهرو خوبه

2 Likes

دونه ای 60گرفته

2 Likes

خوبه دیگه:neutral_face:

2 Likes

خوبه قیمتش

1 Likes

خوبه که زیادم بد نیست
بیخیال باش خودتو درگیر نکن

1 Likes

خدشگلا. کامل مشخصه کار دسته

قیمت خریدش خوبه عزیزم :ok_hand:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.