عاشق کارتونم😁

بچه رییس رو دیدم

یکم حوصلم سر رفته بود جووووون گرفتم عاشق کارتونمممم

:grin:

ی چنتا کارتون مث بچه رییس معرفی کنید از لحاظ

کیفیتت و باحال بودن

13 Likes

عه پس منم تنها نیستم
اطرافیانم مسخره میکنن میگن هنوز کارتون میبینی?:joy:ولی من واقعا کارتون رو به فیلم ترجیح میدم:grinning_face_with_smiling_eyes:
کارتون افسون رو نگاه کن تازه اومده بیرون

4 Likes

میدونی ادم حال میاد

شوهرم میاد میبینه دارم شبکه پویا میبینم :joy:البته یسری

کارتوناش چرته

افسون خارجیه؟

1 Likes

اره خیلی باحاله حتما نیگا کن:blush:

1 Likes

فودات:grin::kissing_heart:

1 Likes

نشی:grinning_face_with_smiling_eyes:

من حتما باید یچی بخورم با کارتون

هیچی تبود دلم یچیز شیزین میخواست پاشدم

کاچی درست کردم بدون مغزیجات:joy::joy::joy::joy:

شکم اوردم لایه لایه:woozy_face::woozy_face::pleading_face:

1 Likes

توت فرنگی کوچولوو:pleading_face:

1 Likes

:joy:وووییی موچولو کوچولو

1 Likes

اسم کارتونشه:pleading_face:

1 Likes

منم عاشق کارتونم مخصوصا انیمیشن
خانواده ی کرود
عصر یخبندان
مینیون ها

1 Likes

مرسی گلی:grin::kissing_heart:

1 Likes

:pleading_face::pleading_face::white_heart::white_heart:

1 Likes

هتل ترانسیلوانیا هم قشنگه عاشقشم

3 Likes

عصریخبندان خیلی خوب بود.

خانواده کرود ندیدم

1 Likes

الان اینو :pleading_face:. میزاری کیوت جلوع بدی:joy::rofl::grin:

2 Likes

نه خودم کیوتم :expressionless:

:grin::grin::grin::grin::grin::beers:

1 Likes

قشنگه دوس داشتی ببین

1 Likes

منم عاشق کارتونم انیمیشن پاکوچولو کارخانه هیولاها و عصریخبندان خیلی دوستدارم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.