عاشق ترین مرد دنیا😍+عکس. خدا بده شانس😶

جالب بود

1 Likes

شوشوی تو رو نموخوام واسع خودت شوشوی انجوری موخوام:persevere::cry:

1 Likes

خو شوشوی منم اونجوریه:no_mouth:
به عمر به پای خل و چلی مث من واستاده و دم نزده از این بهتر:face_with_raised_eyebrow:

خب شوشوی تو واسه خودته:joy:

1 Likes

نه من میدمش به تو کلا زیاد اهل کار خیرم به فکر قیامتمم:no_mouth::+1:t2::blush::joy:

نه من نمیخام که زندگی مردمو از هم بپاشم:slightly_frowning_face::joy:

1 Likes

نمیپاشی بتبا چرا انقد سفتی تو:face_with_raised_eyebrow:
دارم میگم میخوام با رضایت خودم بدمش بهت تو هی بگو :no_mouth::expressionless:

گناه داره از دلبرش دور بمونه:persevere::joy:

1 Likes

برو واسم یه مجردی پیدا کن:persevere:یکی که ادم باشه:slightly_frowning_face:

1 Likes

نیس آخه:joy:

گناهش گردن من:joy:

احسان و سولماز ماه عسلم اینجوری بودن

1 Likes

یه دونه هم نیس:slightly_frowning_face:

1 Likes

حالا اگه شوهر ما بود…:joy::joy::palms_up_together::palms_up_together:

1 Likes

:joy:نداریم تموم شد

1 Likes

:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage:

2 Likes

:joy:.

1 Likes

راستی هنوزم همین طورین؟
یسری میگفتن احسان ازدواج کرده:confused:

2 Likes

شوهر اینجوری دور اطرافت نیس برام پیدا کنی:slightly_frowning_face:

2 Likes

:joy:یکی دارم مال خودمه دیگه شرمنده پیدا شد خبرت میدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.