طرح نازایی بنیاد ۱۵ خرداد

بابل

1 Likes

کی ثبت نام کردی؟
برا ما دیردز اس اومده بود ک مدارکو بفرستین

2 Likes

امروز .
اما فقط ثبت با موففیت اومد
زیاد طول میکشه؟

2 Likes

۱۴روزبعدش جوابش میاد

2 Likes

یکی دو هفته بعد جواب اومد برا ما

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.