طرح تاتو بدن میخام

بچها طرح تاتو بدن روی کمر میخام لطفا اگ دارین بفرستین

بیاین بگین دیگ

طرح خوشگل برا کمر میخام

تاتو نزن گناهه حنا مشکی بزن

:flushed:

چراگناه قشنگه

سلام لیلا جون

س خوبی

اس دادم برات جواب ندادی

ندیدم

چ خبر؟

سلامتیت امن وامان

مگه نمیدونی خالکوبی تو اسلام حرامه؟

ولی موقتش گناه نیس

خالکوبی با تاتو فرق داره عزیزم

عه چه فرقی فک کردم یکیه

این حناست

:see_no_evil:

تتو حرام نیس
با خالکوبی فرق داره

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.