طراحی_ناخن ✺ •💜🍭11 Likes

قشنگن
دولی و اون نارنجی رو دوست نداشتم

1 Likes
6 Likes

هشتمی پوستش حالمو بهم زد

1 Likes

همگی عالی هستن
:heart::heart::heart:

1 Likes

۷رو دوس دارم

1 Likes

4 Likes

وای که چقدر دومی قشنگه :heart_eyes::heart_eyes: دلمو برد

1 Likes

اره :joy:لاکشم زشته

نپسندیدم. :neutral_face:

2 Likes

قشنگن:heart_eyes: من ناخون کوتاه دوس دارم :ok_hand:

2 Likes

بعضیاشون مث فالگیرا چقد انگشتر دستشونه:persevere:

2 Likes

عزیزم خدا هرکسی رو یجور آفریده شما نباید اینجوری بگی پوستش حالمو بهم زد اون که دسته خودش نبوده خدا افریده
هر چیزی زیبای خودشه داره پس لطفا اینجوری نگید ممنون

4 Likes

هفتمی خیلی خوشگله

1 Likes

فکر کنم فقط منم از لاک و ناخن بلند بدم میاد:grin:

2 Likes

هیچ کدوم خوشگل نبودن

2 Likes

خیلی :face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

1 Likes

dag_f9e38e9ced2d68fa77458140fd2bbaf91 Likes


2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.