صلوات هدیه به شهید رحیم جباری 💠

:herb::herb::herb::herb::herb::herb::herb:««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

…««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

:blossom::blossom::blossom::four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover::four_leaf_clover::green_heart:

««««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

:star2::leaves::star2:««««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

.««««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.
:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

.:maple_leaf:…اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ

،،،،«««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

…«««:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

،،,اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ

,اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ

اللهم صل علی محمد و آل محمد …

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:

1 Likes

ممنون عزیزم حاجت روا باشید :pray:
اجرتون با شهدا
:leaves::leaves::leaves::leaves::pray::leaves::leaves::leaves::leaves::cherry_blossom:

1 Likes

خواهش میکنم عزیزم
خداند و روح پاک شهدا به خودت سلامتی بده
حاجت روا باشی گلم
التماس دعا دارم

1 Likes

14تاالهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم

1 Likes

سلام عزیزم خیلی خیلی ممنون حاجت روا باشید

اجرتون با شهدا :pray::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus:

1 Likes

:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

،،«:maple_leaf:اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ :maple_leaf:.

. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ .وَعَجِّل فَرَجَهُم

:rosette:اللهم صلي علي محمد وال محمد

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.