صرفا جهت خنده 😉

میدونم گلم :rofl::heart:

2 Likes

من میمون چی هستم:see_no_evil::hear_no_evil::speak_no_evil:

2 Likes

سرخودمو میکوبم به دیوار:joy::joy:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

2 Likes

:expressionless:یکیش من:joy:البته بلانسبت

2 Likes

جوووووون:wink::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

فحشی که دوست داری وبگو بهت بدم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

خوشکل وحشتناک:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

نه نه. میمون قشنگم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

وااییی:joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

:joy::rofl::joy::expressionless:

خیلی میمونی غیر مستقیم به هممون گفتی میمون:smirk::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

ولی ی نکته ای رو حواست بهش نبود.
میمون چهارم ک ماها باشیم، داره به سه تا میمون نگاه میکنه نه یکی:joy::joy::joy:

ن عزیزم نوشته دوتا دوتا دارن بهم نگاه میکنن

اون دوتایی عقب روب روهمنن

دوتا ایی جلوهم که یکیش خودتی داری ب اون جلویی نگاه میکنی:wink::wink::wink::wink:

1 Likes

متوجه شدم چی نوشته. دوتای پشت سر بهم نگاه میکنن. دوتای جلویی ک یکیش خودمونیم:joy: یکیش داره ب ما نگاه میکنه و ماهم داریم به کل اون عکس ک توش سه تا میمون هست نگاه میکنیم:rofl:

اره قشنگم:joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.