شیر دادن به نینی،خوابیدن نینی با شیر

سلام خوبین؟؟
خانوما کی بچش فقط با شیرخوردن میخوابه؟؟
وقتی خواستین از شیر بگیرینش چجوری میخوابوندینش؟؟
اذیت میشد؟اذیتتون میکرد؟؟
چطوری شیر شبانشو قطع کردین؟

3 Likes

مامان من توداداشم شیرپاستوریزه میرخت شیشه میدادشبا صبح هاهم رژقرمزمیزدمیگفت اوف شده

2 Likes

من له شدم ولی خوب گپ از شیر گرفتن میتونی مطالعه کنی

1 Likes

شیشه رو خوب نمیخوره

1 Likes

شما گپو زده بودین؟همینو سرچ کنم از شیر گرفتن؟

1 Likes

بله بزار لینکش میزارم

1 Likes

مرسی عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.