شکم بزرگ چیکار کنم

خیلی سخته.اونم تازه سندروم روده داشته باش ادم.دست خودش نیس

1 Likes

آره :grin:اینجور جا افتاده برامون دیگه چه کنیم
یه سری تو جمع هی داشتبم سر یه موضوعی هی میخندیدیم خاله برگشت گفت دیونه نخندین یهو دیدین گوزیدیم ،
هممون از ترس دیگه نخدیدیم :neutral_face::neutral_face::neutral_face:

وای :grin::grin::grin:

2 Likes

آره بخدا

1 Likes

نه بابا راحتیم با هم

1 Likes

لباس سایز چند میپوشی ؟

شاید خودت خیلی حساسی ؟

برا منم بزرگه ولی نه خیلی شلوار گندار بموشم جمع میشه

1 Likes

لاغر کن بعد باردار شو.ورزش کن.من دراز نشست زدم تاثیرش دیدم خدایی .

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::joy::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy::rofl::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

ماشالله ، همیشه بخندی :grin::grin:

2 Likes

منم اصلا ورزش نمیتونم بکنم
هرکار میکنم بازم نمیتونم
منم شکم و کمی پهلو دارم:hot_face::pleading_face:

1 Likes

:laughing::laughing::laughing:
وای خیلی باحالی

2 Likes

ن عزیزم حساس کجابود.سایزنمیدونم مانتوسایز۲چن میشه جلوبازع.شلوارنمدونم

سایز ۲ ۴۶ ۴۸ میشه ، منم سایز ۲ میپوشم

جدی .اخه بدنم ب اندازه هس.شکمم خیلی چاقه باپهلودارم.


سایزشلوارم اینه نگا.۳۳نوشته؟؟خیلی گشاده ها:joy:

وای:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

آره ، منم دقیقا مثل شما ،بدنم خوبه ولی شکم و پهلو ریده :neutral_face::neutral_face:

چجوری ۳۳ میپوشی و میگی شکم داری :flushed:
من ۴۶ میپوشم شلوار :neutral_face:

نمیدونم چرانوشته ۳۳ولی خیلی گشاده بخدا.اصلا فک کن دوتاادم میرع توش:joy:

من فقط شکمم

وای:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: شاعر شده بخاطرت

ببخشید خندم گرفت

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.