شوهر گوزور💨💨💨😂

یبار منو و خواهرم تو حال داشتیم نصف شبی یواشکی حرف می‌زدیم چند نفر تو حال خواب بودن یهو یکیشون یه صدایی داد

منو و خواهرم از خنده مرده بودیم نمیتونستیم جلو خودمونو بگیریم با صدای یواش ریسه می‌رفتیم

آخرش دیگه طاقت نیاوردیم دویدیم رفتیم تو اتاق درو بستیم بلند زدیم زیر خنده :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:joy::joy::joy:وای خدا

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

ارهههه خیلی گوزو و بیشعوره:expressionless: ولی فقط صدا داره بو نداره . . من هرکار میکنم از سرش نمیفته منم تلافیش میکنم ب غلط کردن میفاه:rofl: دیگه راحت شدیم عادت کردیم:expressionless::rofl:

1 Likes

هیچ وقت چنین کاری از هردومون سر نزده:joy:
خیلی خندم گرفت چطور ممکنه همه گوز دربدن پیش زن و شوهراشون:joy:

2 Likes

عادی شده براتون:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:موفق باشین با هم دیگه:blush::blush::blush::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

چه زن و شوهر خوبی:blush::blush::blush::blush::blush:

1 Likes

قربونت عزیزم انشالا قسمت همه:neutral_face::rofl:

1 Likes

انشالله:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.