شوهرم تب کرده...

مایعات فراوون بخور خسته هم شدی باید فقط استراحت کنی و قطعا با این علائم کروناست. ولی نگران نباش با مایعات فراوون و استراحت خوب میشی

1 Likes

استراحت ندارم که… یه سره چایی دمنوش پاشویه میوه. اینو بیار اونوبیار :cry::cry::cry: دیروز که ناهارمو آبجیم آورد. الان خودم عدس پلو پختم راحت بود… شوهرم داره میره دکتر… اون خوب شه منم ایتراحت میکنم خوب میشم… چقد مظلومیم ما زنا :cry::cry::cry:

1 Likes

موچوم.

ما زنا خیلی قویتریم :muscle:

1 Likes

دقیقا :muscle::muscle::muscle::muscle::mechanical_arm:

امشب شوهرت هوس رطب کرده… عاشق شده از عشق تو تب کرده… :joy: :joy:

1 Likes

نه بابا. کمر همت بسته منو از پابندازه :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: خیلی بد مریضه :grimacing:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.