شوهرم با یکی دیگس

خیلی استرس دارم اعصابم داغونه نمیدونم چیکارکنم امروزفهمیدم شوهرم بایکی دیگه صحبت میکنه حالا باید چیکارکنم اصلاحال خوبی ندارم:cry::cry:

10 Likes

مطمئنی؟

3 Likes

اره چندنفری بهم گفتن که باهاش حرف میزنه

3 Likes

نمیدونم ولی فقط به حرف چند نفر تکیه نکن شاید اشتباه میکنن
خودت متوجه رفتاری نشدی

1 Likes

بچه داری؟

2 Likes

نه ندارم

2 Likes

انشالله ک چیزی نیست اول مطمعن شو آجی:pensive::pensive::pensive:

1 Likes

خب خداروشکر پس اول مطمعن شو ک شوهرت چند مرده حلاجه

1 Likes

رابطتتون چطوره؟ آیا رفتار سرد و…‌ نداشتی باهاش کمبودی نداره؟؟؟

1 Likes

ووووای چقدر خیانت ها زیاد شده .

1 Likes

همین جوری کاری نکن به نظرم بزار مطمئن بشی بعد
انشاالله که اشتباه فک میکنی

4 Likes

متاسفانه :pensive::pensive::pensive:خداهمه رو به راه خیر هدایت کنه

1 Likes

آدم میترسه وقتی از این چیزا میبنه

3 Likes

عزیزم خدانکنه که اشتباه کرده باشی

2 Likes

اخه طرف میشناسم طلاق گرفته قبلاباشوهرم دوست بودن ولی وقتی اومدخاستگاری باهاش حرف نمیزد اونم ازدواج کرده بوددوباره حالاک طلاق گرفته اومده سراغشوهرم

1 Likes

ای خدا:woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

2 Likes

وااااای خب چرا جلو شوهرت نمیگری ؟؟

1 Likes

امروز میخوام باشوهرم حرف بزنم

2 Likes

جلوش بگیر بیشتر کشش ند

2 Likes

خودشم همیشه میگه توهمونی ک من میخواستم نمیدونم چرااین کارومیکنه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.