شوهراتون چه تیپ لباسی میپوشن👕👖👔

اقاتون چه سبکی لباس میپوشه
شوهرمن فقط پیراهن میپوشه
دوس دارم تی شرت بپوشه‌ولی‌میگه شکم دارم ‌تی شرت خیلی چسبه شکمم میزنه‌بیرون.
پیراهن و‌شلوار پارچه ای یا‌ کتان میپوشه.

32 Likes

همسر ِ من شلوار کتان یا لی با تیشرت به دل ِ خودش:face_with_raised_eyebrow:

گاهی شلوار پارچه ایی و پیرهن به دل ِ من:blush:

6 Likes

برا مهمونیا پیرهنو شلوار کتون برا بیرون شلوار لی یا کتون با تیشرت

5 Likes

حتما‌شکم نداره ک تی شرت میپوشه.
باز خوبه پیراهنش ب دل شماست:heart_eyes:

5 Likes

شوهرمن کلا مهمونی و بیرونش پیراهنه:thinking::neutral_face:
اینقد ک‌پوشیده پیراهناش‌ پاره شدن

4 Likes

چقدرمنو انگشت کردی یه بارم بکنی میام:joy::woman_facepalming:

8 Likes

:joy::joy::joy:هرچی‌زدم‌نیومد‌اصلا‌هنگه‌این مامی گپ
انگشتم‌درد گرف‌‌

4 Likes

شوهرم تی شرت میپوشه وشلوار ورزشی یا شیش جیب:ok_woman:

5 Likes

:joy::joy::woman_facepalming:

3 Likes

دقیقاً هرچی اون میخوره گوشت میشه تو تن ِ من:tired_face:

ماه رمضونا ده کیلو وزن کم میکنه :upside_down_face:

بعد من آبم میخورم تبدیل میشه به چربی:innocent:

6 Likes

او مای گاد
اسپرت پوشه پس
پس‌لاغر‌اندامه

2 Likes

لاغرک نه معمولیه

1 Likes

یعنی وزنت ازشوهرت بیشتره؟
اول‌خواستم‌ی‌گپ‌بزنم کیا‌وزنشون بیشتر ازشوهرشونه.
من شوهرم‌۱۰۰ کیلویه من ۶۰‌کیلو:neutral_face::thinking:

2 Likes

خب خودت لباس براش بذار تا بپوشه
من خودم برا شوهرم لباس میذارم رو تخت از بیرون میاد میپوشه اگه ب خودش باشه همه جا دوس داره تیشرت بپوشه

2 Likes

بستگی دارهکجا میخواد برع طبق اون محلس،لباس،میپوشه برای،بیرون رفتن شلوار جین و کتان و تی شرت مهمانی،های،رسمی پیراهن و شلوار پارچه ای. عروسی کت شلوار اداره ام که لباس،فرم نظامی

2 Likes

بله دیگه یکی از دغدغه هایی ذهنیمه شوهرم خیلی لاغرِ

1 Likes

تیشرت میپوشه با شلوار لی. گاهی وقتام با‌ این شلوارایی که پایینش کش داره:joy::neutral_face::ok_hand:

1 Likes

تی شرت با شلوار لی همه جا همینه:neutral_face:

3 Likes

اخه فقط پیراهن میپوشه
اکثرشو خودم‌خریدم‌براش.
مسیر‌ نزدیک پیراهن با شلوار ورزشی‌میپوشه‌ خوشم‌نمیاد‌ازین تیپش
هرچیم میگم‌گوش‌نمیده

3 Likes

خب شاید نیاز باشه یکی دیگه بهش بگه یکی ک همسنو هم جنس خودشه بهش گوشزد کنه که تیپش خزه:neutral_face:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.