شوهراتون حلقه تو دستشون نگه داشتن ؟

شما شوهرتون حلقش همیشه تو دستشه ؟

17 Likes

بله همیشه تو دستشه ، اما خودم نه دوست ندارم زیاد خیلی وقته هم هست دستم نمیکنم

2 Likes

نه عزیزم فقط تومهمونی ها ومراسمای خاص

5 Likes

حلقه عقد که نخریدیم
قبلش من واسش یدونه خریده بودم اون تو دستشه

2 Likes

بابام فقط تومهمونیا ومجلسها

2 Likes

نه فقط تومراسم ومهمونی میندازه چون کارش عطاری ایناهست دستاش همیشه زردچوبه هست

2 Likes

اره همیشه دستشه…من تو خونه دست نمیکنم ولی بیروم رفتنی دستم میکنم

3 Likes

نه حلقه طلاشو فروخت. حلقه نقره خریدم براش گم کرد

2 Likes

نه نداره
خودمم دست نمیکنم انگار خفه میشم
شوهرمم هی میگه چرا دست نمیکنی:joy::joy::joy:

2 Likes

نه، طاقتش نمی گیره، فقط عروسیها

2 Likes

گیر نمیده چرا دستت حلقه نمیکنی ؟
تو بهش گفتی یا خودش میخواد همش دستش باشه

2 Likes

اره همیشه دستشه
میگه دستم نباشه انگار ی چی گم کردم
اخه از اول انداخت

2 Likes

خودش دوست داره یا خودت گفتی باید دست کنه ؟

2 Likes

چه خوب افرین

2 Likes

ولی من خودم نمیندازم
علکی میگم میخوره چشم بچه :rofl::rofl::rofl:
فقط مهمونیا میندازم

2 Likes

همیشه دستمونه

3 Likes

نه اصلا ادمی نیست که بخواد چیزی رو تحمیل کنه وقتی میبینه حوصله حلقه ندارم چیزی هم نمیگه
خودش دلش میخواد میگه تو دستم نباشه یه چیزیم کمه منم لذت میبرم از حلقش :rofl::rofl::rofl::+1:

3 Likes

آره همیشه تاحالا ندیدم دربیاره

3 Likes

نه فقط تو عروسی ها و مهمونی ها
خودمم جدیدا تپل شدم بهم کوچیک شده :neutral_face:

دست کردن یا نکردن ، مهم نیست
مهم کیفیت زندگی

3 Likes

نه
منم دیدم دستش نمیکنه پول لازم بودیم گفتم برو بفروشش:sweat_smile:

5 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.