شوعر میخوام😎.

خوبه گلم داره دندون در میاره خیلی اذیت میکنه

1 Likes

قربونش برم حقته

1 Likes

زر نزن گمرو

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بیا زن دادش من شو اخلاق بیست قیافه هم خوب وضعیت مالی ضعیف کارگر سادس

1 Likes

شوهر میخوای اعلانیه بزن :joy:

بیا به پدرشوهر من
:sweat_smile::rofl::rofl::rofl:

:sweat_smile::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
اینجور که تو تعریف کردی بیا من طلاق بگیرم برم بهش:stuck_out_tongue_winking_eye::grimacing:

1 Likes

آخه میگیم ازدواج کن میگه حوصله ندارم :laughing:

1 Likes

من حوصلشو میارم سرجاش
:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

پس خودت پاشو دست به کار شو

1 Likes

معرررفی کن

1 Likes

باشه
برم با مادرشوهرم صحبت کنم

1 Likes

بروو:grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes

بیا شوهر منو ببر
کاری به کاریت نداره
فقط میخوابه

1 Likes

اگ مشهدی من برات خاستگار بفرستم

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

چقدرشوهرپیداشد خداخیرتون بده:rofl:

1 Likes

روح کامرانی :grimacing:

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: دمت گرم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.