شوعر میخوام😎.

بدویین واسم شوعر خوب پیدا کنین:sunglasses:
فک کنین خواهرتونم:sunglasses:
کسیو سراغ دارین معرفی کنین:sunglasses:

5 Likes

یه پسر خیلی اقایی سره کوچمون هست یعنی همه فن حریف هم گوشت پخش میکنه هم گاو وگوسفند سر میبره یعنی یه پارچه اقا شمارشو بدم اسمش اضعر اقاست

7 Likes

سر خودمو نبره صلوااات:sunglasses:
ندوس:sunglasses:

2 Likes

یه برادرشوهر مجرد دارم:neutral_face:

2 Likes

مشخصات:sunglasses:

2 Likes

زبون درازی کنی میبره:joy:

2 Likes

یه آدم عصبی به تمام معنا:joy::joy:

4 Likes

خب بیاین واسش خاستگاری

4 Likes

نمخوام باو:sunglasses:

3 Likes

په جاریت نمیشم:sunglasses:

3 Likes

مشخصات بده :sunglasses:

2 Likes

بیا شوهر من از تو
دست دوم نصف قیمت میدمت

5 Likes

اصلا انگاری بختشو بستن طرف هرکی میره میگن میخواد درس بخونه البته سنیم نداره ۲۱ سالشه:laughing:

2 Likes

مشخصات بده:sunglasses:

1 Likes

نمخوام:sunglasses:

1 Likes

گمرو بترشی به حق ۵ تن

4 Likes

خداروشکر:joy::crazy_face:

1 Likes

بیا شوهر خودمو بهت بدم با دوتا ساندیس روش

6 Likes

کی زن این میشه خدایی:sunglasses:

2 Likes

قدبلند خوشتیپ خوش زبون پرووو:neutral_face::joy:بیشعور و گاو

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.