شوطورموطورین🙋‍♀️😁

خیلی ادعا داره فکر کرده حالا کی هست

1 Likes

بهار قضیه این استیکر دستش بالاست چیه؟

1 Likes

بگو استاد عقده هاتو سره ما خالی نکن:smirk::grin:

2 Likes

هیچی قضیه نداره خوشم اومده ازش:ok_woman:

1 Likes

سلام سلام بهار خانوم حالت:blush:شوطوره؟
به چی بگین حرف بزنیم دربارش به چار پنج کیلو سبزی هم بزار قربون دستت:smiley:

2 Likes

قربونت توشوطوری؟ :grin::raising_hand_woman:
سبزی گرونه:grin::ok_woman:حالشم نیس:woman_facepalming:

خیلی عقده داره حقوقشو بهش ندادن پاچه مارو میگیره

2 Likes

چطوری عکاس جون

1 Likes

قربونت عزیزم توچطوری؟ :raising_hand_woman::heart:

خوبم منم :star_struck:

1 Likes

شکر:raising_hand_woman:

1 Likes

خستههه خابالوووو. پدرم دراومد امروز سر بافت. یه موتیف بدقلق افتاده بهم. رنگبندیش جوردرنمیاد :tired_face::tired_face::tired_face:

2 Likes

بذار ما نظر بدیم برات:joy:مثل اوندفعه مجبورت کنیم بازش کنی

2 Likes

سلام :confused:حوصلم پوکید
ی کوه ظرف از ظهر جم شده :pleading_face::woman_facepalming:t3:دلم داره ریش میشه

1 Likes

:tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face: تموم شد دیگه…

2 Likes

کوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکو

1 Likes


:tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face::tired_face: ایناهاش

2 Likes

من یکم علائم دارم
ایشالا بخیر بگذره

2 Likes

وای وای به به به به:dancer:t2::heart_eyes:چ خوشگله چ خوشگلهههههه خسته نباشی عزیزمممم :grinning:مامان منم عشق بافتنیه دائم درحال بافیدن:joy:

2 Likes

پدرم دراومد سر رنگ بندیش… از صبحه هی میبافم هی باز میکنم رنگ جدید میبافم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.