شما باشید چیکار میکنید..

پتوها کون*ی میشن :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

رو فرشی تا کن بزار اون گوشه خالی یا میزی صندلی چیزی بزار اون قسمت پیرزنا بشینن اونجا رو صندلی

اره ولا:joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.