شماهم کینه میگیرین ازکسی؟

بچهامن اخلاقم جوریه ک باهرکی چه مجازی چه واقعی دعوایی کنم ازش کینه میگیرم هیچجوره نمیتونم فراموشش کنم دیگه بایدخیلی بگذره شاید سال ها تاببخشمش یاتلافی کنم بی حساب بشیم ولی خب تاکارشوتلافی نکنم ول کن نیستم شماهم اینجوراخلاقی دارین از طرفتون کینه میگیرین؟

31 Likes

نه کینه ای نیستم بخام تلافی کنم سریع میبخشم فراموش میکنم

2 Likes

من قبلن مجازی رو جدی نمیگرفتم با کسی ک دعوا کردم باهام صحبت میکرد بر میگشتم صحبت میکردم ولی الان ن اصلا پیامشو نادیده میگیرم چون خیلی حرفااا زده شد پشتم ادم دلش میشکنه دیگه نمتونه ببخشه …واقعیم همینطور اگ جوابشم بدم باز مثه سابق نمیشم

5 Likes

من اصلانمیتونم ببخشم

1 Likes

من فقط از مادرشوهر م کینه دارم جزاون ازهیچکس کینه ندارم
اره منم هرگززز نمیتونم ببخشمش:blush:

2 Likes

ن اصلا نیستم اینجوری فقط نسبت ب شوهرم اینجوری ام تا تلافی نکنم ول نمیدم. :rofl::rofl:

1 Likes

من فرقی نداره واقعی یامجازی تا کارشو تلافی نکنم ول کن قضیه نیستم یجاباید زهرموبریزم

2 Likes

کینه چیست ؟
تعریف کینه؟

2 Likes

من هرکسی فرقی نداره

1 Likes

منم الان ابنجوری شدم خوب میکنی ولا

1 Likes

منم اگه شوهرمم باشه باید تلافی کنم

1 Likes

من اهل تلافی ب هیچ وجه نیستم اما عیچوقت فراموش نمیکنم چ خوبی چ بدی

4 Likes

از من کینه داری ؟!:joy:

1 Likes

من نه فراموش میکنم نه میگذرم

1 Likes

کینه که نه ولی دیگه محلش نمیدم

2 Likes

نسبت ب دیگرانم یخورده کم محلی میکنم بعد خوب میشم

از تو ک 18ساله کینه دارم خسته شدم:joy::woman_facepalming:

1 Likes

تو تو گپای من اصلا شرکت نمیکنی نکنه کینه از من داری :thinking::thinking:

1 Likes

گلوله ی آتش که توی مشتمون نگه داشتیم و بیشتر دست خودمونو میسوزونه…

4 Likes

نه کینه ایی نیستم میبخشم
ولی فراموش نمیکنم
درس عبرت میشه برام

5 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.