شله زرد مامان پز

نوش جان :rose:

1 Likes

مرسی گلی گزاشتم :expressionless:

1 Likes

مرسی

اهاا دیدم
مرسییییی :heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

:kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes::kissing_smiling_eyes:

دلم خواست :yum:

1 Likes

جات خالی :expressionless::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:

1 Likes

نوش جان عزیزم

2 Likes

نوش جان:star_struck::star_struck::star_struck::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

3 Likes

شله زرد چند کالری داره بنظرت:joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:شتتت ی لیوانش ۲۵۰ کالری داره ینی نیم ساعت ورزش کردن برا سوزوندنش:woman_facepalming:t3::neutral_face:

3 Likes

هوسم خوابید:sneezing_face::confused::walking_woman:t3:

2 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:ولش کن من نمیخام

2 Likes

بخدا منم تا کالری شو دیدم منصرف شدم:neutral_face::woman_facepalming:t3:نقشه داشتم برا فردا درست کنم

2 Likes

منم میخوام:cry::cry:

1 Likes

منم قراره فردا برم خونه خواهرم
کفته خورشت قیمه بادمجون درست میکنه
تحفه تا دیروز خونش میرفتیم اش و کوکو سبزی میداد ها
:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

تو بهار ومن تو گپها خوردنی خوب میچرخیم

2 Likes

ببخشید:expressionless:

1 Likes

اره کالریش بالاس:grin:

1 Likes

ادرس بده بفرستم:expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.