شبتون بخیر 🤪🤪

گیج خوابم .:crazy_face::crazy_face::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth: خدایی

3 Likes

من نامزدم خوابیده تنهام توم تنهایی

2 Likes

شقایق تویی دختر کجایی نیستی فکرم پیشت بوووود

4 Likes

خانوم خانوما نت نداشته :joy::heart:

3 Likes

سلام مبخواستم گپ بزنم خداروشکر نزدم ۳ نفر بیشتر پست نذاستن :joy:

3 Likes

منم گیج خوابم ولی پررویی نمیذاره بخوابم

1 Likes

اره عشقم .فدات تو چطوری

دقیقا :rofl:

تو روحت ،:rofl::rofl:

ژوووون :crazy_face:

:expressionless::expressionless::expressionless:ترسیدم بابا گفتم شاید اتفاقی افتاده واسه ماهان خدایی نکرده

1 Likes

خدا خفت نکنه شقی کدوم گوری بودی :cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod:

1 Likes

جووووون بابا نت نداشتم نفسم
:cactus::cactus::cactus:
:eggplant::eggplant::eggplant:

1 Likes

نگرانت شدم خو :pleading_face:
:cactus::cactus::cactus:
:palm_tree::palm_tree::palm_tree:
:ringer_planet::ringer_planet::ringer_planet:

1 Likes

جوووون
همین ها می فرستی گشاد شدم خب :crazy_face::crazy_face::rofl::rofl:

1 Likes

گشاد منی تو :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod::sauropod:

1 Likes

جووووووووووووووووووووووووون :rofl::rofl::heart_eyes::cactus::cactus::eggplant::eggplant::eggplant::face_with_hand_over_mouth:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.