شباهت برق و شوهرا😂

50تایی بشید چی میشه؟؟

2 Likes

نمیدونم والاه:joy::joy:

1 Likes

کردمت

3 Likes

فک کردم اتفاق خاصی میفته:joy::joy::joy:

2 Likes

ابجی چ بد کردی تو:joy:

3 Likes

دستت دردنکنه واقعا:joy::joy::eggplant:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

یادم نبود چرب کنم:woozy_face:

3 Likes

:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

مرسی از کردنت‌ :grin::green_heart:

2 Likes

و همچنین از کردن تو:joy::joy:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

2 Likes

کردم:sunglasses::sunglasses::sunglasses::joy:

2 Likes

واقعا ممنونم:heart_eyes::joy::joy:

2 Likes

خخخخ خل :joy::heart::heart:

2 Likes

شوهر من ظهر میره شب میاد:joy:

2 Likes

شرکت کار می‌کنه چون دو برق قطع میشه اینجوری کردن

2 Likes

این شوهره منه:joy:

3 Likes

:joy::joy::joy:منم که بی شوهر

1 Likes

منم:bath::bath:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.