شام چی چی دارین 😈🍆🍆


این شام من :ghost::ghost: شایدم بادمجون سرخ کنم

30 Likes

نوش جان
ترشی دلم خواست

1 Likes

اینقدر دوست دارم یه شب مهمونت‌ باشم‌ :grin::star_struck:

2 Likes

۱۰ تومن خریدم :crazy_face:

1 Likes

ای جونم :star_struck::star_struck:

ما خیار و ماست درست‌ کردم املتم من میخوام درست کنم بخورم ولی فعلن‌ که داداشم اذییت‌ میکنه

3 Likes

دال عدس و برنج

2 Likes

نوووش :rose:

1 Likes

:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart:

1 Likes

گشنه پلو

2 Likes

به به :yum:

هیچی :sob:

1 Likes

چرااا

1 Likes

بچه ه بهار خواهر تران کجاست خیلی وقنه ندیدم

1 Likes

نمی دونم دلم گرفته نای اشپزی ندارم

1 Likes

منم هنوز هیچی تا شوهرجان بیاد بره خرید

1 Likes

:sob::sob::sob::sob:
کون بچم سیاه شد :joy::joy::rofl::joy::new_moon_with_face::new_moon_with_face::new_moon_with_face:

2 Likes

ترشی های مامانمو دوس دارم
بیرونو نه

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::smiling_imp::smiling_imp::eggplant:

1 Likes

ای جونم :yum:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.