شام چی میزارین 😭

من دیشب قیمه بود
امشب ته چین :heart_eyes:

1 Likes

صب چون دیر بیدار شدم گفتم یچی بزارم سریع حاضر شه
اشکنه عدس درست کردم
شوهرم از سرکار اومد دیدم‌ماهی گرفته چشام اینشکلی شد:heart_eyes:عاشق ماهی ام
دیگه جاتون خالی تند تند سرخ کردم خوردیم
الان شام دیگه دغدغه ندارم غذای ظهرم موند برا شام:smiley:

1 Likes

امروز اصلا حوصله اشپزی نداشتم ناهارهم ازبیرون گرفتم
نمیدونم شامو چکارکنم:woozy_face:
اصلا حوصله اشپزی ندارم شوهرمم نیست که اون درست کنه

1 Likes

برنج و قرمه سبزی از ظهر واسه شوهرم:yum:
خودمم کدو سبز تو ماست رنده میکنم با شوید خشک میخورم

2 Likes

برنج مرغ:yum:
سالادم باید بسازم دیگه پاشم کم کم :face_with_hand_over_mouth::kissing_closed_eyes:

1 Likes

نوش جونت

نووش

1 Likes

شام چی دارین ث

اینم امشب من :confused:

3 Likes

نوش جان .

من سوپ شیر:hugs:برای اولین بار پختم:sweat_smile:
Snapchat-1968033628

4 Likes

اینم شام من امشب :innocent:

7 Likes

مااا شام‌ نداشتبم پاشدم تند تند استانبولی درست کردم

3 Likes

خونه مامانمم نمیدونم چی داره … فعلا داره کیک درست میکنه …

1 Likes

لوبیا پلو از ظهر مونده بود خوردیم :confused:

1 Likes

اینم شام تنهایی من
نه سفره انداختم نه هیچی رو پام گذاشتم میخورم :grin::joy:
تنها ک باشی اینجوری میشه دیگ

3 Likes

نووووش جون.حالا چرا تنها

1 Likes

شوهرم‌نیست
عروسی یکی از دوستاش دعوت بود رفت

1 Likes

ماکارانی دادم برو بچ.خودم‌بدم‌میاد املت خوردم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.