شام چی درست کردین لطفا با عکس وارد شوید😋🤤+عکس

باشه عزیزم
فقط یبار دادم

1 Likes

منم دوس دارمش:heart_eyes:

2 Likes


شام امشبم جاتون خالی:clown_face:

6 Likes

نوش جان:yum:
خوب تنهایی حوصله میکنی غذا درست کنی من دیشب ماکارانی درست کردم امشبم همونو میخورم:rofl:

2 Likes

ارعههههه تو راست میگی
:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

به به نوش جونت برنجاتو کلشو زعفرونی کردی:scream:
:yum::yum:

1 Likes

عزیزی
پیشاپیش نوش جون

1 Likes

امروز رفتم روضه خونه عمو شوهرم
تا دیروقت اونجا بودم از گشنگی هلاک شدم خخ
سریع اومدم خونه غذا درست کردم گفتم اینجوری نمیشه:grin:

2 Likes

قربونت
اره یه کم زیادی ریختم :grimacing::joy:

1 Likes

:joy: ولی هیجا خونه خودت نمیشه راحت هرچی بخای درست میکنی میخوری

2 Likes

ها بابا منکه خجالتی ام از گشنگی بمیرم نمیتونم بگم :face_with_head_bandage:

1 Likes

فداتشم ممنون عزیزم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.