شام چی دارین 🤩😐

اومدم :grinning::crazy_face:

1 Likes

نوش جونت :kissing_heart:

قزای تو

1 Likes

نازارمی :heart:

1 Likes

بیجار

2 Likes

IMG_20210907_230501
کتلت اماده کنم

10 Likes

نمیدونم حوصلم نمیاد پاشم چیزی بپزم :confused:
البته تویخچال غذا هس از دیشب همونا رو گرم میکنم واسه شوهرم خودمم سالاد احتمالا

1 Likes

وای زهرا جون. :joy::joy::joy::joy::joy:

احیانا یه رگت لر نیست:joy:؟؟؟

2 Likes

نه ولی دوست لر زیاد دارم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

نوش جونت :kissing_heart:

1 Likes

منم ی ساعت پیش کدو گذاشتم پخت بعد از پخت عکس نگرفتم متاسفانه یادم رف:grimacing:
چون دیر عصرونه خوردیم میل ب غذا نداشتیم

9 Likes

از کوفت کاریت مشخصه :joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

ما شبا معمولا شام نمیخوریم

من. با اینکه جگر زیاد دوست ندارم
یهو زد به سرم جگر کباب کنیم :woman_facepalming:t2: هوس کردم

شوهرم ظهر گرفته بود

پیشاپیش اگر کسی دلش خواست ببخشید
من معمولا عکس غذا نمیفرستم، نکنه کسی دلش بخواد

13 Likes

نوش جونت :heart::heart:

1 Likes

مرسی فدات

1 Likes

از همونا یاد گرفتم اتفاقاً :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

شوخی نکن خود بیجار زندگی میکنی؟مامان بابام بیجارین

2 Likes

به به یدونه بده من

3 Likes

صفا باشد :yum::yum::yum::yum:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.