شام چی دارین،😎😎😎😎

مرسی خواهری :heart::heart::heart::heart:

2 Likes

کباااااب:poultry_leg::poultry_leg::meat_on_bone::meat_on_bone::ok_hand:t2::sunglasses: نوش جونت همینجوری پیش برو ایشالا نتیجه بگیری

1 Likes

به فدایت.

2 Likes

ماشام سوسیس تخم مرغ شوهر پز داشتیم :yum:

1 Likes

البته من دو روز حرص بخورم لاغرم :joy:

خودت بروووو

2 Likes

شهر دیگه اس نمیشه تنهایی :expressionless::no_mouth:امشب میرم خایه مالی

2 Likes

آبگوشت:yum:

1 Likes

خخخ من تازه ن ولی چیپس و پفک بچه ها خوردن و اقا:blush::blush::blush:

1 Likes

خوراک دل مرغ :star_struck:

1 Likes

عههه پ خوب بمال :joy::joy::joy::sweat_smile::sweat_drops:

2 Likes

غذام نشد مرغ تو شهر نیست :pleading_face:نوشجان عاشق کبابم

نوشجان با دوغغغغغ

نوشجان

نوشجان

3 Likes

مرسی گلم

2 Likes

:heart::heart::heart::heart::kissing_heart::butterfly:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.