شاعرانه 😎❤️😈

یه شعر تقدیم کن به عشقت :sunglasses::sunglasses:
براش بفرستش :heart:اینجا هم بفرستین:smiling_imp::smiling_imp:
حوصلم سر رفته :relieved::relieved:

4 Likes

@karasevda
@Love_210
@Leila2324
@Holo_shirin
@Haniye_r
@Haifa
@Shaghayegh

4 Likes

گر تو خوشگلی و شیطان پرست
من شیطانم و خوشگل پرست :smiling_imp::drooling_face::sunglasses:

3 Likes

جوووووون :smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

2 Likes

چه شعر خوبی :grin:

3 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

1 Likes

:grin::grin::prayer_beads:

:relieved:

1 Likes

وحشی میشم اینو میگم:joy::joy::ok_hand:

1 Likes

اتل متل توتوله دوست دارم دیوونه!:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

3 Likes

سیاه نرمه نرمه سیاه توبه توبه

1 Likes

یا رب ان دلبر شیرین ک سپردی به مَنَش:neutral_face:
میسپارم به ننش:neutral_face:
بااو اخلاقه عنَش:neutral_face::joy:

#مجردانِ در کف

2 Likes

چیزی عزیز تر ز تمام دلم نبود
ای پارۀ دلم، که بریزم به پای تو

امروز تکیه‌گاه تو آغوش گرم من
فردا عصای خستگی‌ام شانه‌های تو

در خاک هم دلم به هوای تو می‌تپد
چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو

‌‎‎‌‎‎‎‌‎‌‎‎‌‎‎‎‌‎

1 Likes

گلی دارم گلستان را چه کنم
خدا را دارم دگران را چه کنم

1 Likes

گر شاخه‌ها دارد تَری
ور سرو دارد سروری
ور گل کند صد دلبری
ای جان، تو چیزی دیگری:face_with_hand_over_mouth::yum:

1 Likes

عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم 🥲:broken_heart:

1 Likes

:clap:t2::clap:t2::clap:t2::clap:t2:

2 Likes

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد
دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد :heart_eyes::blush:

1 Likes

:relieved::relieved::sunglasses::sunglasses::heart:

1 Likes

:smiling_imp::smiling_imp::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.