سگ افتاد دنبالم دویدم خداکنه بچم چیزی نشه😔😔

خداروشکر گلم

1 Likes

هیچی نمیشه که فقط چه صاحب خری داشته بدون قلاده آوردتش بیرون

1 Likes

فدای محبتت

1 Likes

اره واقعا خیلی صاحبش کم عقل بوده

1 Likes

اگه حرکاتش کم شده یا خونریزی و لکه بینی داری حتما سونو بده

1 Likes

اگر لک یا درد نداری چیزی نیست عزیزم

1 Likes

خداروشکر ایناروندارم

1 Likes

لک ندارم فقط یکم دلم درد دارع

2 Likes

میتونه از استرس باشه ولی سونو بده که خیالت راحت بشه

1 Likes

منم میترسم ولی اگ بدویی سگ میکنه دنبالت با خونسردی از کنارش رد شو وقتی اومدی خونه شلوارتو عوض کن:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

هیچی نمیشه نترس عزیزم

1 Likes

اره استرس گرفتم خیلی الان خوبم

1 Likes

اره شلوارم باید عوض کنم دیگه:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

مرسی گلم

1 Likes

استراحت کن و در اولین فرصت برو پیش پزشکت

1 Likes

باشه گلم مرسی

1 Likes

خیلی خوب بود:joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.