سگ افتاد دنبالم دویدم خداکنه بچم چیزی نشه😔😔

خداروشکر گلم

1 Likes

هیچی نمیشه که فقط چه صاحب خری داشته بدون قلاده آوردتش بیرون

1 Likes

فدای محبتت

1 Likes

اره واقعا خیلی صاحبش کم عقل بوده

1 Likes

اگه حرکاتش کم شده یا خونریزی و لکه بینی داری حتما سونو بده

1 Likes

اگر لک یا درد نداری چیزی نیست عزیزم

1 Likes

خداروشکر ایناروندارم

1 Likes

لک ندارم فقط یکم دلم درد دارع

2 Likes

میتونه از استرس باشه ولی سونو بده که خیالت راحت بشه

1 Likes

منم میترسم ولی اگ بدویی سگ میکنه دنبالت با خونسردی از کنارش رد شو وقتی اومدی خونه شلوارتو عوض کن:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

هیچی نمیشه نترس عزیزم

1 Likes

اره استرس گرفتم خیلی الان خوبم

1 Likes

اره شلوارم باید عوض کنم دیگه:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

مرسی گلم

1 Likes

استراحت کن و در اولین فرصت برو پیش پزشکت

1 Likes

باشه گلم مرسی

1 Likes

خیلی خوب بود:joy::joy::joy:

2 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.