سگ افتاد دنبالم دویدم خداکنه بچم چیزی نشه😔😔

من از سگ خیلی میترسم توکوچه دم در بودم ازین سگای خارجی سفیدا کوچولو افتاد دنبالم منم تندی دویدم وای چکار کنم خداکنه چیزی نشه بچم

20 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:انشالله چیزیش نمی شه

1 Likes

وای خدا کنه چیزی نشه دارم از استرس میمیرم

1 Likes

مبارکه مامی ارشد شدی:kissing_heart:

1 Likes

نترس عزیزم اگه برات امکان داره یه سنو بده

1 Likes

مرسی عشقم:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

اوهوم باید برم دکتر عصر

1 Likes

ن عزبزم چیزیش نمیشه:rose:

1 Likes

خبرش رو حتما بده نگرانم عزیزم

1 Likes

نترس عزیزم چیزی نمیشه

1 Likes

وای خیلی نگرانم

1 Likes

فدای تو:heart:

1 Likes

خداکنه چیزی نشه

1 Likes

نگرانی واسترس توک بدتره دختر:expressionless:

2 Likes

میگم نکنه یوقت چیزی بشه چکارکنم وای خدایا بچم حفظ کن خودت

1 Likes

خاک توسر منه ترسو لعنت بشم که ازیه سگ نیم وجبی میترسم

ن عزیزدلم نگران نباش.م یخوای برودرمونگاه چک کن خودتو

1 Likes

نمیدونم چکار کنم پریروز رفتم سونو بچم اذیت میشه سونو دوباره

1 Likes

نگرلن نباش عزیزم
خدا مواظبه تو دلیت هس:heart:
من چن بار تو بارداری به پشت افتادم البته رو فرش چیزیم نشد و اصلااااا نگران نبودم میدونستم خطرناکه ولی خدا مواظبه

1 Likes

مگه سگ ترس داره

سگ ببینه ازش میترسی میوفته دنبالت
انشالله که چیزی نیست

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.