سونو وزن جنين

اره معمولاي حدوداي ٣٠ ميفرستن

1 Likes

انشالله زایمان راحتی داشته باشی، دختره یا پسر فسقلیت؟

ني نيم دخمله :heart_eyes: مرسي عزيزم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.