سونو واژینال

دوستان کیا این سونو انجام دادن
چجوریه؟ :face_with_hand_over_mouth:

1 Likes

من انجام ندادم
:crazy_face:

منم ندادم

عزیز این سونو راحته فقط باید پاهات شل نگه داری

1 Likes

من دو ماه پیش انجام دادم

عزیزم چیز خاصی نیست.اصلا حسش نمی کنی فک نکن سخته و دردناک .برای بررسی وضعیت رحم و تخمدان ها و خیلی موارد دیگه انجام میشه

چشم :sweat_smile:

ممنونم :sweat_smile:

1 Likes

من هر ماه انجام میدم چیز خاصی نیست و درد نداره

1 Likes

من انجام دادم مزخرفترین سونویی که تو عمرم انجام دادم خصوصا اگر دکتر سونو گرافیت اقا باشه. ی چیزی مانند قلم وارد واڙن میکنه و اونقدر تکون تکون میده که دوست داری با پُتک بزنی تو سر طرف. برای من خیلی درد میگرفت.

ولی وقتی من انجام دادم خیلی درد داشتم

ولی دکتر مرد که این سونو داخلی رو انجام نمیده

2 Likes

ضايع است دکترش مرد باشه،درد نداره،باید شل کنی راحت تر از شکميه چیه اون همه مجبورت میکنند آب بخوري

مرد انجام میده مگه؟ :flushed:

برا بعضیا رو اره تو سونوی واژینال مردم هس ک رزیدنتن (توی بیمارستان )ک اینطور بود.اونا انجام میدن

1 Likes

خیلی بده که :flushed:

منو خواهر شوهرم تو ی روز رفتیم سو نو برا من زن بود ولی برا اون ک حامله بود مرد بود.منم خودم وقتی رفتم تو دوتا مرد اونجا بود داشتم سکته میکردم همش خدا خدا میکردم برا من مرد نباشه .

فکرشم میکنم مور مورم میشه :neutral_face::persevere:

سونو معمولی بازم قابل تحمله ولی واژینال باید اونجارو ببینه خب :flushed::flushed:

ن عزیزم نمیبینه ی پارچه سفید میندازه روت ک اصن هیچی پیدا نیس.منم وقتی برای اولین بار رفتم تو و مردا رو دیدم همین فکرو کردم .خواهرم شوهرم گف اون دستگاه رو ی زن میاد فرو میکنه تو واژن و مرد فقط میاد تو دستگاه میبینه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.