سونو فولیکول دیر نمیشه؟

خانما امروز پریود شدم باید ۱۲ پریودم برم سونو الان وقت سونو گرفتم واسه ۳بهمن گف ۳ جمعه واسه ۴بهمن وقت داد یک روز دیر بشه اشکال نداره

1 Likes

@taheri
@hakimi

نه اشکال نداره

1 Likes

میگف از دکترت بپرس منم هنوز زنگ نزدم دکتر نباید وقتی ک پاک شدم رابطه داشته باشم یا اشکال نداره تا وقت سونو

تنبلی داری ک میخای سونو بدی.
نه اقدام کن.سونو هم بده فولی هات مشخص بشه اشکال نداره

اشکال نداره ی روز
اقدامم بکن مشکلی نیست

اشکال نداره ولی میگفتی پنجشنبه نمیشه؟

یعنی ۱۱ پریود

1 Likes

یه روز زودتر بری بهتره واسه پنج شنبه

نه عزیزم ایرادی نداره

اشکال نداره بزار همون شنبه
مشخص میشه

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 2 ساعت از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.