سونوی آنومالیم😍

سلام دوستای گلم…:heart::heart_eyes:
میشه یه نگاه به سونوی من بندازید:pray:t2::heart:


5 Likes

کسی نیست:thinking::expressionless:

سلام گل پسرت صحیح و سالمه

2 Likes

خداروشکر:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

دیگه سردرنمیاری عزیزم؟؟:wink:

1 Likes

گل پسر صحیح و سالمه ان شاءالله
بسلامتی بغلت بگیری

2 Likes

زری زایمانت کیه بسلامتی؟؟؟

1 Likes

خداروشکر عزیزم:pray:t2::heart:

1 Likes

:star_struck::heart::kissing_heart::heart_eyes::rose:

1 Likes

:heart_eyes::heart::heart_eyes::heart::heart_eyes::heart:

1 Likes

خب چیز خاصی نیس هفته تو نوشته۱۸ و وزن جنین ۲۴۰تاریخ زایمان اسکن انومالی شم خوبه …طول سرویکستم خوبه

3 Likes

:rose::pray:t2::rose::pray:t2::rose::pray:t2::rose:

1 Likes

۱۰اسفند عزیزدلم

2 Likes

چقد تند تند میگذره برات انگار همین دیروز بود بیبی چکت مثبت شد اینجور ک پیش میری ازمنم زودتر میزایی:joy::woman_facepalming:t3:

3 Likes

بسلامتی بغلت بگیری عزیزم :heart_eyes::rose:

1 Likes

قربونت برم الهی آمین:heart::leaves:

1 Likes

:heart_eyes::kissing_heart::heart::hibiscus::rose:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:
شاااید عزیزم:joy::joy::joy:

1 Likes

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.