سوسکای چندش 😐

شوهر من فک کنم از داروخونه خریده بود مطمئن نیستم شایدم از جاهایی ک سم میفروشن

1 Likes

داخل چاه دستشویی یک مقدار نفت بریزید
ما امتحان کردیم تا چند مدت از بین میرن

1 Likes

عزیزم خونه مامانم داشت بنده خدا هرکاری بگی کرد پماد پودر هرچی ک بگی انجام داد حتی سمپاشی اورد خوته سه روز بیرون بودن بعد یهو برای عید سینک ظرفشویی شو عوض کرد باور نمیکنی اصلا ناپدید شدن یهو شاید ازسینک و فاضلاب هاش باشن

2 Likes

اره ماله کابینتن چندشا حیف خونه خودمون نیس وگرنه همرو عوض میکردم قدیمین هرچند پولشم نداریم:woman_facepalming::grin:

پس جیکار کردی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.