سوتی های عمل زیبایی یا بیهوشی😂😂😂

مرسییی

2 Likes

فدات

2 Likes

فدات :heart::heart:

2 Likes

:heart::heart::heart::heart::heart:

2 Likes

خواستم دکتر آذین نظرشو بگه که نگفتاحتمال دختر داد

2 Likes

دقیقا منم حس میکنم دختره لباشم پروتزه:grin::grin:

2 Likes

آدم اینارو میخونه میترسه بره عمل :sweat_smile:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:من و سوهرم هر دو لبامون گوشتیه اما این انگار داره مااچ میکنه:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:raising_hand_woman:t2::joy::joy::joy:

1 Likes

بخداااا :joy: به کارای نکردشم اعتراف میکنه. بعد بیا ودرستش کن :sweat_smile:

1 Likes

:kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::joy::joy::joy:

2 Likes

:+1::+1::+1::+1::+1::+1:

1 Likes

برای عمل بینی که رفته بودم خواهرم بالا سرم بود میگه وقتی بهوش اومدی یه سره اسم دخترتو می اوردی میگفتی بیاریدش… بعد دکترا گفتن اخی مادر تو هر شرایطی مادره خواهرم میگه احساساتی شدم گریه کردم

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.