سوتی دادم ‌‌‌‌‌‌‌‌

:joy::joy::joy::joy::joy:

چقد برادر شوهرات پایه آن:joy::joy::joy:

1 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

1 Likes

بگو به تخمدان چپ و راستم گفتم نه خایع که اونم خودتم نداری نامرد و بی خایه ای:grin:

:grin::grin::grin::grin::grin: دیگه حوصله پیام دادن‌ باهاشو ندارم

1 Likes

:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

:joy::ok_hand:t2:🤦🏻‍♀:woozy_face:

:joy:
والا خیلی منحرفن :joy: رو دست من زدن :rofl:

آره خیلی :heart_eyes::yum:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.