سوال دارم اگه بدتون نمیاد بیاین

مال من دون دوناش مشکیه

1 Likes

وای اره :joy::joy::joy: مینرسم بچه دار نشم

1 Likes

تفاله:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::disappointed_relieved:

1 Likes

:joy::joy::joy:ن بابا این عادیه

1 Likes

:rofl::rofl::rofl:ببین دست رو شکمت بزار ببین سزده ؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.