سوال بپرسین جواب میدم🙃

اه
لعنتیه خوشانس:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

ما اینیم دیگه:sunglasses::sunglasses::sunglasses:

برگترین کار بدی که کردی و فکر میکنی گناهه!؟
به شوهرت یا شوهرت به تو خیانت کردی؟؟و اگ بکنه چیکار میکنی؟؟
اینارو فعلا جواب بده تا بریم سوالای شخصی:wink:

همیشه سعی کردم کاری نکنم که توبیخ بشم
خب قطعا سکته میزنم:joy:

1 Likes

پفففف
عجبا…
خب تو هاتی یا اقاتون؟؟

یا خدا:joy::zipper_mouth_face:من:sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

پس برو اونور باد بیاد

البته هنوز شناخت در این موارد ندارم

1 Likes

خوش اخلاق یا بداخلاقی:no_mouth:

خوش اخلاق
البته ب پاش بیوفته خیلی بد اخلاق

1 Likes

آدم لجبازی هستی؟ :upside_down_face:

ب پاش بیوفته اره

1 Likes

نامزدین؟؟

موهات بلنده ؟
از موهات عکس بده :grin::grin::grin:

با اجازتون:grin:

1 Likes

این سوال نیست
درخاسته
:blush::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.