سوال بپرسید ازم😁❤️😍

هرچه دل تنگت میخواهد بگو

3 Likes

چند سالته
اسمت چیه

2 Likes

رنگ مورد علاقت

2 Likes

ورزش مورد علاقت

2 Likes

مجردی یا متاهل

2 Likes

کجا غیبت زد؟ اینم سوالم :face_with_hand_over_mouth:

ملیکا مقلب به مهگل
18ورودی امسالم

مشکی

موتور و دوچرخه سواری

مجرد صددرصد

عزیزززم گوشی دستم بود داشت چرتم میرفت دیگه خودم رفتم خوابیدم:grin::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.