سوال ازمن🤣

برای منم فال میگیری:smiley:

2 Likes

خیلی شوخی وفک میکنم همیشه میخندی این استیکرم :point_left::rofl: میبینم به یادتو میفتم خیلی ازش استفاده میکنی

3 Likes

چطوری سلین؟

3 Likes

لطفا یه فالم برامن بگیر اگ حوصله داری عزیزم :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

مرسی فدات :heart:

3 Likes

طفلی و یه گپ زد اینقد فال میگزره فال دونش پاره بشع

4 Likes

الان میاد با همون فال دون پاره واسه تو هم میگیره

3 Likes

من نمیخوام:grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

من هروقت میبینمت یاد فال میفتم عزیزم:grin:برام فال میگیری مدت و جنسیت:upside_down_face:

2 Likes

اقا فال نمیگیرم حالش نیس ناراحت نشین

2 Likes

حست بمن چیه :joy:
من تو هر گپی که اینجوری سوال میپرسن همینو میپرسم :rofl:

2 Likes

سلام بزرگترین گناهی ک کردی؟ :no_mouth:

1 Likes

زیاد باهم هم صحبت نشدیم فقط میدونم مهربون و شوخ هستی

2 Likes

یک عالمه گناه کردم نماز و روزه و…

2 Likes

میشه بگی بچم پسره یا دختر ؟ اخه سری پیش حرفتون درمورد درست شد حالا اینم بگین

1 Likes

میشه نظرتم درمورد اینایی که از رو کارت اینده رو میگن بگی

1 Likes

عزیزم برام یه فال بگیر نیت کردم:grin::heart::heart_eyes:

1 Likes

لطفا عزیزم خیلی نیاز دارم یکی بهم امید بده نیت کردم

1 Likes

دختره بنظرم کارت یاد ندارم

2 Likes

مدت۷

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.