سه گام با امام علی (ع)

:cherry_blossom: گام اول:
دنیا دو روز است…
یک روز با تو و روز دیگر علیه تو
روزی که با توست مغرور مشو
و روزی که علیه توست ناامید مشو…
زیرا هر دو پایان پذیرند …

:cherry_blossom: گام دوم:
بگذارید و بگذرید …‌
ببینید و دل نبندید
چشم بیاندازید و دل نبازید…
که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت…

:cherry_blossom: گام سوم:
اشکهاخشک نمیشوندمگر
بر اثر قساوت قلبها
و قلبها سخت و قسی نمیگردند
مگر به سبب زیادی گناهان

5 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
تشکر:cherry_blossom::cherry_blossom:

1 Likes

:heart:

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.