سه ماه از سقطم گذشته

من مشکل انعقادی که همون غلظت خون میشه دارم ،شوهرمم واریکوسل داشت که ویتامین مصرف کرد خوب شد
هماتوم و خونریزی شدید داشتم تا اینکه جفتم کنده شده بچه کامل اومد بیرون

منم مثل تو مراقب بودم سفط شد 25تیر

یکیش توو ۱۴ هفته سقط شد…مشکل داشت…یکیشم پوچ بود

سلام‌ هستین؟؟شما بارداری پوچ داشتن؟شما تو سونوهاتون کیسه زرده بود؟چون میگن تو بارداری پوچ کیسه زرده تشکیل نمیشه

2 Likes

سلام عزیزم…آره پوچ بود و کیسه زرده نبود همین یعنی پوچه دیگه

1 Likes

مال من کیسه زرد بود ولی گفتن پوچه

2 Likes

نه کیسه زرده یعنی بوده یا میخواسته بشه…رشدش متوقف شده…سقطش کردی؟

1 Likes

باید ۱۰۰ ٪در کنار توکل به خدا،آزمایش و چکاب های مورد نیاز انجام داد
خود خدا هم بیماری و هم درمان در اختیار انسان قرار داده

کیسه زرد و ساک بود. فقط خالی بود. جنین نداشت
اره بیمارستان با قرص و شیاف سقط کردم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.