سنو ان تی تعیین جنسیت😍

سلامت باشی فداتشم:heart:

1 Likes

ممنون:smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

ان شالله:heart_eyes:

1 Likes

اره خوب :star_struck:

نازی سونو قلب رفتی دل نگران توام همش

1 Likes

حس میکنم دختره

1 Likes

:hugs::hugs::hugs::hugs::hugs::hugs:

نو هنو:slightly_frowning_face:

1 Likes

عکس از ریتم قلبش بده

1 Likes

بهم نداد فقط یه برگه توش این عکس جنین همین فقط گفت ضربانش۱۶۰سالمه همه چی نرمال

دخملیه

1 Likes

دختره :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

پسره معلومه قشنگ

1 Likes

:blush:مرسی

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

ممنون فداتشم:kissing_heart:

دکتر چی گفت

1 Likes

عزیزم پسره

1 Likes

سلانم خوبی لیلا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.