سلام 😐😐.....

منم:tired_face::tired_face:

1 Likes

دیر میرسیم:expressionless::expressionless:

2 Likes

همش شده اکیپ اخه

یه سریا به غلط حرف میزنن اصرار هم دارن به اون حرف نادرست و حتی با بانی هم جرو بحث میکنن اعتراض هم بکنی اکیپش میریزن سرت که هیچ پرچم میکنن و… عین عقده ای ها

بابا نگاه کن ببین اون دوست بی ادبت اصلا چی گفته شاید واقعا اشتباه باشه ولی کورکورانه دفاع میکنن ازش

2 Likes

کلا نمیفهمیم:expressionless::joy::raised_hand_with_fingers_splayed:t2:

2 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

1 Likes

تو ک خیلی بی حاشیه ای :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

حالا ک اینجوریه فهمیدین به منم بگین :rofl::rofl: من فقط دیدم دعوا میکنن

:dizzy_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::sweat_smile::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

مننون ک تایید کردی:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

فک میکنم البته مطمعن نیستم ی خانم ی بار گفت ک با شوهرم دعوام شده بهش گفتم لیاقت منو نداری بعد دوستی کردن بعد فرداش اومد گفت ماشینو خودمو برده بفروشه گفته سوزوکی میخوایی یا ماکسیما حالا بگین کدومو بخرم. :neutral_face: تا اینجای بحث بودم . :grin:

2 Likes

درد:rofl::expressionless:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.